1. Żłobek „Klub Małych Odkrywców” działa w oparciu o stosowne akty prawne dla tego typu placówek oraz Regulamin. Głównym celem Żłobka jest pomoc pracującym rodzicom małych dzieci w godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym.
 2. W żłobku  realizowane są następujące zadania statutowe, polegające na:
  a) zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  b) zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  c) prowadzeniu zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka;
  d) prowadzeniu zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych zawierających treści równościowe i elementy kształcenia obywatelskiego, wykorzystujący m.in. metodę ruchu rozwijającego Veroniki Sherbourne.

 3. Żłobek „Klub Małych Odkrywców” zapewnia opiekę nad dziećmi zgodnie z Regulaminem Żłobka.
 4. W żłobku prowadzone są różnorodne zajęcia, m.in. zabawy edukacyjne, zajęcia muzyczno - ruchowe, zajęcia ruchowe, zajęcia z bajką mówioną/czytaną, zabawy manualno - konstrukcyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia praktyczne - zabawy sensoryczne, nauka samodzielności.
 5. Planowane są także dodatkowe aktywności w postaci wyjazdów, np. do teatru, itp. oraz wydarzeń tematycznych, np. Dzień Matki/Ojca, Mikołajki, Urodziny Malucha, itp.
 6. Został utworzony specjalny kącik doświadczeń, wyposażony m.in. w domek lustrzany, wyspę światłowodów i projektor, który stymuluje  rozwój wszystkich zmysłów dzieci.
 7. Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie (3 posiłki dziennie pn.-pt.- śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek w formie cateringu (posiłki spożywane w higienicznych warunkach na jednorazowych naczyniach).
 8. Żłobek zlokalizowany jest w Białymstoku przy ul. Kujawskiej 53/1. Żłobek rozpoczął swoją działalność 1 lipca 2013 r.
 9. Żłobek „Klub Małych Odkrywców” zapewnia opiekę nad dziećmi w systemie pn.-pt. w godzinach 6.30 – 17.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.